Arbete

I Åtvidabergs kommun finns det mycket bra möjligheter till jobb. Att hitta jobb är inte alltid helt lätt. Beroende på vad du har för utbildning, tidigare erfarenheter, personlighet samt vilket utbud av jobb som finns kommer möjligheterna till jobb att variera. I vissa städer eller kommuner finns det ett större utbud av jobb under en viss period vilket innebär att du som arbetare har lättare för att bli anställd. Och under andra perioder är det få jobb som annonseras ut vilket innebär att det är svårare för dig som arbetssökande att få jobb då arbetsgivaren kan ställa högra krav och var mer selektiv i sin process. I Åtvidabergs kommun finns det många olika typer av jobb men det finns också närhet till en större stad, nämligen Linköping, vilket gör att du inte blir begränsad. Detta ger dig ännu fler jobbmöjligheter.

Lärare

Ett yrke som det ofta saknas kunniga och duktiga arbetstagare inom är läraryrket. Lärare är oerhört viktiga då de har en stor inverkan på barn, ungdomar och vuxnas liv. Lärare är med under uppväxt och utveckling, både personlighetsmässigt samt läromässigt. Utan bra och engagerade lärare fungerar inte en skola vilket innebär att vi inte kan bygga någon framtid. Utan bra utbildning blir det svårt för barn och vuxna att gå vidare senare i livet när de ska vidareutbilda sig eller skaffa ett jobb. I Åtvidabergs kommun kan du till exempel jobba som lärare i svenska och engelska eller varför inte i matematik och NO. Dessutom finns det möjlighet att jobba som mellanstadielärare i Alléskolan till exempel. Varför inte testa på att jobba som musiklärare och undervisa i ett ämne som är både roligt och intressant. Om du är en person som brinner för att vara lärare så kan Åtvidaberg vara en kommun för dig.

Till sjukhuset

En annan bransch som är mycket viktig och som vi alla är beroende av är sjukvården. Utan den fungerar inte vårt samhälle och det är därför viktigt att det finns ambitiösa, tålmodiga och kunniga personer som jobbar inom vården. Om du är intresserad av denna bransch kan det vara bra att känna till att du i Åtvidabergs kommun har möjlighet att jobba som undersköterska samt sjuksköterska bland annat. Dessa yrken är oerhört uppskattade och givande. Har du utbildat dig till sjuksköterska har du alltså möjlighet att arbeta med att värna och ta hand om invånarna i Åtvidaberg.

Ett bibliotek i världsklass

Faktum är att det i Åtvidabergs kommun finns ett skolbibliotek i världsklass och där kan du exempelvis få jobb som biblioteksassistent. Tänk vad härligt att omges av massa spännande böcker om dagarna och människor som är intresserade av att hitta och läsa de mest otroliga böckerna. Du har möjlighet att jobba i en härlig och mysig miljö tillsammans med andra personer som är intresserade av böcker. Du kan ge tips och öka motivationen till andra att läsa mer. Läsandet är en viktig och central del i livet och därför bör det uppmuntras.